Aktivitet:

Nätverksträff Gotland Grey

Nätverksträff för dig som på olika sätt arbetar med ullförädling och vill vara med i utvecklingen av en hållbar och lönsam värdekedja för den grå ullen.

Kl 18-20 (vi börjar med fika kl 18.00)


På dagordningen bl a

  • Lägesrapport från projektet Gotland Grey
  • Nya garntester, bl a tunt garn från England (1-, 2- och 3-trådigt, 10 Nm)
  • Information om Baltic Wool – konferens och internationellt samarbetsprojekt kring ullutveckling i Östersjöregionen (Hushållningssällskapet Gotland projektägare)
  • Diskussion: Nästa steg för nätverket Gotland Grey?

Vi hoppas också att vi ska få möjlighet att lyssna på några korta företagspresentationer från er som jobbar med ullförädling. Ju bättre vi känner till vill varandra, desto större är möjligheten att hitta affärsmässiga samarbeten!

Självklart håller vi avstånd, möblerar med glest, tvättar händerna och håller oss hemma om vi inte känner oss friska!

Din ANMÄLAN till nätverksträffen vill vi gärna ha senast den 17 september.
(deltagandet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för fika-planeringen m m).

Mejla din anmälan till: lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com


Varmt välkomna önskar vi i projektgruppen!