Om Gotland Grey Wool

Gotland Grey är ett initiativ som syftar till utveckling av en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland. Fokus i satsningen är produkt- och produktionsutveckling kopplat till förädling av den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras.

Det långsiktiga målet är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland.

Centralt för initiativet är att utveckla former för affärsmässiga samarbeten som bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i hela värdekedjan – från tvättad ull via förädling till kund.

Projektet Gotland Grey genomförs under perioden december 2018 – december 2020 och finansieras av länsstyrelsen med medel från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Kontakta gärna processledaren: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com